Jakost E335 (ČSN 11 600, St 60-2, Fe 590, ozn. W nr. 1.0060)

Ocel E335 je neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. 

Použití

Používá se pro výrobu strojních součástí, které jsou namáhané dynamicky i staticky. Dále na součásti vystavené velkému měrnému tlaku. Mezi ně patří např. hřídele, osy, ozubená kola, řetězová kola, páky, čepy, pístnice, kolíky, podpěry, držátka, objímky, šrouby a matice, klíny, pera, kluzné kameny, ozubené hřebeny, kladky, spojky, segmenty a vložky axiálních ložisek, distanční kroužky, různé upínací elementy, tělesa fréz apod. Pásy a pruhy ke tvarování ohybem.

Chemické složení

Jakost oceli P S N
E335 0,045 max. 0,045 max. 0,009 max.

Mechanické vlastnosti a meze únavy

Druh oceli Re [Mpa] Rm [Mpa]
Druh oceli Mez kluzu Pevnost
E335 255 - 355 540 - 710