Bodové svařování: Efektivní spojování kovů v moderním průmyslu

Bodové svařování je oblíbená a široce využívaná metoda svařování, zejména ve výrobním průmyslu. Tato technika se používá k trvalému spojení dvou nebo více kovových dílů pomocí tepla a tlaku bez nutnosti použití svařovacího materiálu. 

Je zvláště vhodné pro spojování tenkých plechů a je běžně používáno v automobilovém průmyslu, výrobě spotřebičů a ve stavebnictví. V tomto článku se podíváme na principy bodového svařování, jeho výhody, nevýhody a aplikace.

Jaké jsou principy bodového svařování

Bodové svařování funguje na principu vysokého elektrického proudu, který prochází skrze spojované kovové díly. Proud je aplikován pomocí elektrod, které se dotýkají kovových dílů. 

V místě kontaktu se vytvoří velké množství tepla díky vysokému odporu, což způsobí tavení kovu a vytvoření svarového spoje. Tlak aplikovaný elektrodami zajišťuje, že se rozehřáté kovy spojí a následně po ochlazení vytvoří pevné spojení.

Výhody bodového svařování

 • Rychlost: Bodové svařování je rychlý proces, což je ideální pro hromadnou výrobu.
 • Univerzálnost: Může být použito pro různé typy a tloušťky kovů.
 • Efektivita: Je to velmi efektivní metoda svařování s minimálními ztrátami materiálu.
 • Čistota: Nevyžaduje přídavný materiál, což znamená méně odpadu a čistší spoje.

Nevýhody bodového svařování

 • Omezení materiálu: Ne všechny kovy jsou vhodné pro bodové svařování, například některé slitiny mohou být problematické.
 • Investiční náklady: Počáteční náklady na vybavení mohou být vysoké, což může být pro některé malé provozy limitující.
 • Omezená přístupnost: Svařování je možné pouze v místech, kam se mohou dostat elektrody.

Nejčastější aplikace bodového svařování

Automobilový průmysl

 • Bodové svařování je základem výroby karoserií automobilů, kde je používáno pro spojování tenkých plechů.

Stavebnictví

 • V omezené míře se používá i ve stavebnictví, například pro spojování lehkých kovových konstrukcí.

Výroba spotřebičů

 • Mnoho domácích spotřebičů, jako jsou pračky nebo mikrovlnné trouby, je sestaveno s využitím bodového svařování.

Bodové svařování svépomocí v kostce

Bodové svařování v domácích podmínkách vyžaduje základní vybavení a znalosti o procesu svařování. Je nutné zajistit si bodovou svařovací pistoli nebo stroj, který je vhodný pro materiál, s nímž pracujete. Důležité je samozřejmě dodržovat bezpečnostní opatření, jako je ochrana očí a kůže. 

 1. Při svařování je klíčové umístit svařované díly pevně k sobě a zajistit, aby kontaktní plochy byly čisté a bez mastnoty pro optimální spojení.
 2. Elektrody umístěte na místa, kde chcete spoj vytvořit, a aplikujte potřebný tlak a proud podle tloušťky a typu materiálu.
 3. Po krátké aplikaci proudu se materiál v místě kontaktu roztaví a po ochlazení vytvoří pevný svar

Bodové svařování je klíčovou technologií v mnoha odvětvích průmyslu, kde se vyžaduje rychlé, efektivní a čisté spojení kovových dílů. Jeho schopnost spojovat různé materiály s vysokou pevností a odolností z něj činí nezbytný nástroj pro moderní výrobní procesy. Přestože existují určitá omezení a výzvy, pokroky v technologii a technice svařování nadále rozšiřují jeho použitelnost a efektivitu.

Přečtěte si:

Jak svařovat jekly obalenou elektrodou: Kompletní návod krok za krokem

Mini průvodce: Jak správně vybrat kari síť do podlahy

Gabion z kari sítě má mnoho využití. Dá se vyrobit jednoduše i svépomocí

 

© ATREON