Porovnání metod kalení nerezové oceli s ohledem na kalicí prostředí

mceclip0-4-1

V oblasti zpracování kovů je kalení nerezové oceli jednou z klíčových technik, která umožňuje zvýšení její odolnosti a pevnosti. Tento proces, založený na precizní kontrole teploty a ochlazování, se vyvinul do několika metod, z nichž každá přináší specifické výhody i omezení. 

V následujícím textu vám přiblížíme některé z nejpoužívanějších metod kalení nerezové oceli s ohledem na kalící prostředí. Porovnáme jejich efektivitu, přínosy a potenciální nevýhody.

Vhodný výběr kalení

Výběr správné metody kalení nerezové oceli závisí na mnoha faktorech, včetně typu oceli, požadovaných vlastností finálního produktu a dostupnosti zařízení

Zatímco indukční kalení nabízí vysokou úroveň kontroly a efektivitu pro specifické aplikace, tradiční metody jako kalení v oleji, ve vzduchu, či ve vodě stále najdou své uplatnění v mnoha oblastech zpracování kovů. 

Kalení ve vzduchu

Kalení ve vzduchu je proces, kde se zahřátý kov nechá ochladit přirozeně ve vzduchu. Tato metoda je často používána u specifických slitin nerezové oceli, které jsou navrženy pro kalení ve vzduchu a nabízejí dobré výsledky bez nutnosti použití ochlazovacích médií. 

  • Vzduch se používá pro kalení specifických typů samokalitelných ocelí, konkrétně třídy 19. Pro zvýšení účinnosti kalení vzduchem je možné vzduch foukat pod tlakem 10 kPa.

Tento proces je méně náročný na vybavení a snižuje rizika spojená s manipulací s ochlazovacími kapalinami. Avšak, kontrola nad ochlazením je méně přesná, což může vést k nekonzistentním výsledkům.

Kalení v oleji

Kalení v oleji je tradiční technika, při které se zahřátá nerezová ocel ponoří do nádrže s olejem pro kontrolu ochlazení. Přirovnat bychom to mohli k ponoření rozpáleného železa do vody, avšak olej poskytuje jemnější a rovnoměrnější ochlazení, což minimalizuje riziko praskání nebo deformace materiálu. 

  • Olej poskytuje prostředí pro kalení s desetkrát nižší rychlostí ochlazování než voda. Běžně se používají minerální oleje s provozní teplotou kolem 50 °C. Během provozu dochází k postupnému stárnutí oleje, což vyžaduje jeho pravidelnou filtraci nebo výměnu.

Tato metoda je ceněna pro svou jednoduchost a efektivitu, zejména při zpracování větších dílů nebo sériové výrobě. Na druhou stranu, práce s olejem přináší potenciální rizika, včetně požáru nebo potřeby řešení otázek spojených s jeho likvidací.

Kalení ve vodě

Kalení ve vodě je možná nejstarší a nejzákladnější metodou kalení. Zahřátá nerezová ocel se ponoří do vody, což způsobí rychlé intenzivní ochlazení.

Voda představuje jedno z nejefektivnějších, avšak zároveň nejnáročnějších kalících prostředí. Je cenově dostupná a umožňuje dosáhnout nadkritických rychlostí ochlazování, které jsou klíčové pro vytvoření martenzitické struktury. 

Je vhodná jen pro některé typy nerezové oceli, avšak rychlé ochlazení může vést k tvorbě vnitřních napětí a následně k praskání nebo zkřivení materiálu. Proto je kalení ve vodě používáno opatrně a obvykle jen u materiálů, které jsou k tomuto procesu vhodně přizpůsobeny.

  • Při ochlazování vodní lázní se na povrchu kalené součásti může vytvořit parní polštář, který výrazně snižuje efektivitu ochlazování. Pro jeho minimalizaci je doporučeno součástmi ve vodě pohybovat, alternativně použít přísady (kyseliny, soli, hydroxidy), které tvorbu parního polštáře potlačují.

Kalení v roztavené solné lázni

Roztavené solné lázně umožňují velmi rovnoměrné a kontrolované ochlazování materiálu. Díky tomu je možné minimalizovat vnitřní pnutí, což je kritické pro zachování geometrické stability dílů po kalení. 

Solné lázně mohou být také použity pro chemické kalení, kde se na povrchu vytváří specifické chemické složení, které zlepšuje odolnost proti korozi.

Specifika indukčního kalení

Představte si indukční kalení jako ohřívání oceli bez přímého kontaktu s plamenem nebo jiným zdrojem tepla. Tato metoda využívá elektromagnetické pole k rychlému zahřátí kovu. Je to trochu jako mikrovlnná trouba pro kovy – rychlé, efektivní a velmi kontrolovatelné. 

Výhodou indukčního kalení je jeho schopnost cíleně zahřát pouze specifické části kovového dílu, což umožňuje přesnější kontrolu nad procesem kalení. 

Tato metoda je ideální pro aplikace, kde jsou potřeba místní vylepšení pevnosti nebo odolnosti proti opotřebení, jako jsou ozubená kola nebo hřídele. Nicméně, vyžaduje značnou úroveň technické expertízy a zařízení, což může být pro některé výrobce limitující.

Věděli jste, že…

Kalení nerezové oceli je zajímavý a technicky náročný proces, který má za cíl zvýšit její mechanické vlastnosti, jako je tvrdost a odolnost proti opotřebení. 

Nerezová ocel je oblíbený materiál v mnoha průmyslových odvětvích díky své vynikající korozní odolnosti a dobrým mechanickým vlastnostem. Kalení je jedním z tepelných zpracování, které tyto vlastnosti mohou ještě více zlepšit. 

  • Různé typy nerezové oceli: Existují různé typy nerezové oceli, včetně austenitických, feritických, martenzitických a duplexních. Proces kalení je obvykle aplikován na martenzitické a některé feritické a duplexní nerezové oceli, protože tyto typy mohou být účinně zpevněny tepelným zpracováním. Austenitické nerezové oceli jsou obvykle nevhodné pro kalení z důvodu své mikrostruktury.
  • Proces kalení: Kalení nerezové oceli obvykle zahrnuje ohřev materiálu na vysokou teplotu následovaný rychlým ochlazením. Tento proces vede ke změně mikrostruktury oceli a zvýšení její tvrdosti a pevnosti.
  • Aplikace: Kalená nerezová ocel se používá v mnoha aplikacích, kde jsou požadovány vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení, ale zároveň je nutná odolnost proti korozi. Příklady zahrnují chirurgické nástroje, komponenty pro letecký a obranný průmysl, části turbín a mnoho dalších.
  • Výzva korozní odolnosti: Přestože je hlavním důvodem použití nerezové oceli její vysoká odolnost proti korozi, procesy tepelného zpracování jako je kalení mohou tuto odolnost ovlivnit. Je důležité provádět kalení a následné tepelné zpracování tak, aby se minimalizoval dopad na korozní odolnost materiálu.
  • Technologický pokrok: Výzkum a vývoj v oblasti materiálového inženýrství neustále přináší inovace v procesech kalení, včetně využití laserového zpracování, elektronového paprsku a jiných moderních technologií pro dosažení přesnějšího řízení tepelného zpracování a vylepšení vlastností nerezové oceli.

Klíčem k úspěchu při kalení nerezu je hluboké porozumění materiálu a procesu, což umožňuje optimalizovat výsledky kalení a dosáhnout nejlepší možné kombinace pevnosti, odolnosti a životnosti nerezové oceli.

Přečtěte si:

Vliv leštěné nerezové oceli na moderní architekturu

Základní kroky při broušení nerezu: Význam správné techniky a zkušeností

Průvodce světem nerezu: Vše, co potřebujete vědět při výběru nerezového materiálu

 

© ATREON

 

Nakupujte nerezové materiály od Atreon

Nerezový jekl 30x30x1,5 (1.4301/7) 877,57 Kč Detail
Nerezový L Profil 65x50x5 (1.4301/7) 6921,46 Kč Detail
Nerezová plochá ocel 15x4 - tažená (1.4301/7) 328,56 Kč Detail