Jak udělat výkres schodiště: Rychle, přesně, svépomocí

Vytvoření výkresu schodiště je klíčovým krokem při návrhu a realizaci jakéhokoliv stavebního projektu, který zahrnuje více podlaží. 

Výkres schodiště poskytuje důležité informace pro stavitele, jako jsou rozměry, materiály a specifikace konstrukce. Následující kroky vám ho pomohou vytvořit komplexní a dostatečně informativní.

1. Určete typ a umístění schodiště

Prvním krokem je rozhodnout o typu schodiště, které chcete navrhnout. Existuje mnoho typů schodišť, včetně přímých, L-tvarovaných, U-tvarovaných, spirálových a dalších. Také je důležité určit umístění schodiště ve vašem projektu, což ovlivní jeho design a funkčnost.

2. Zjistěte požadavky na schodiště

Předtím, než začnete kreslit výkres, je důležité se seznámit s místními stavebními předpisy a normami, které se týkají schodišť. To zahrnuje minimální a maximální rozměry stupňů, výšku podest a zábradlí, stejně jako požadavky na bezpečnost a přístupnost.

Základní normy schodiště dle zákona

  • Rozměry stupňů: Normy obvykle specifikují minimální a maximální výšku a šířku stupňů. V ČR se většinou setkáme s požadavkem, že výška stupně (tzv. šlapka) by neměla překročit 19 cm a šířka stupně (tzv. šířka šlapky) by měla být minimálně 23 cm.
  • Šířka schodiště: Minimální šířka schodiště je dalším důležitým faktorem, který je určen zákonem. Pro obytné budovy se obvykle setkáme s minimální šířkou 80 cm pro hlavní schodiště. 
  • Výška a typ zábradlí: Zábradlí je nezbytnou součástí každého schodiště pro zajištění bezpečnosti. Normy určují minimální výšku zábradlí, která by měla být většinou alespoň 90 cm.
  • Světlá výška: Normy také často určují minimální světlou výšku nad schodištěm, aby se zajistilo pohodlné a bezpečné používání schodiště. Minimální světlá výška by měla být obvykle 2 metry.
  • Podesty: U delších schodišť jsou často vyžadovány podesty, aby se uživatelům poskytla možnost odpočinku a zvýšila bezpečnost.

3. Návrh schodiště

Na základě typu a umístění schodiště a požadavků na jeho konstrukci začněte s návrhem. Rozhodněte se pro rozměry stupňů, výšku a šířku schodiště, stejně jako pro počet stupňů a podest. Tyto rozměry by měly splňovat všechny normy a předpisy.

4. Vytvoření výkresu

Po dokončení návrhu můžete začít s vytvářením výkresu. Ten by měl být proveden v měřítku a zahrnovat pohledy z různých úhlů (např. pohled shora, boční pohled). 

Ujistěte se, že na výkresu jsou jasně zobrazeny všechny důležité rozměry a specifikace, včetně šířky stupňů, výšky podest, úhlu schodiště a umístění zábradlí.

5. Detaily a materiály

Přidejte do výkresu detaily, jako jsou materiály, ze kterých bude schodiště vyrobeno, typy povrchů stupňů, a specifikace zábradlí. Tyto informace jsou důležité pro stavebníky a dodavatele, aby mohli správně realizovat váš návrh.

Mezi nejoblíbenější materiály pro interiérová schodiště patří: dřevo, ocel, nerez a sklo.

6. Revize a schválení

Po dokončení výkresu nechte svůj návrh schodiště zkontrolovat a schválit odborníkem, jako je architekt nebo stavební inženýr. Mohou vám poskytnout cennou zpětnou vazbu a zajistit, že váš výkres nejenže splňuje všechny požadavky, ale je i technicky proveditelný.

Vytvoření výkresu schodiště vyžaduje pečlivou přípravu a pozornost k detailu. Postupujte podle těchto kroků, abyste zajistili, že váš výkres bude přesný, funkční a v souladu s předpisy. 

Nezapomeňte, že výkres schodiště je důležitým nástrojem pro komunikaci mezi designéry, stavebními inženýry a staviteli, a měl by proto být co nejjasnější a nejkomplexnější.

 

© ATREON