Jakost P265GH (ČSN 11 416, F 5-8, ozn. W nr. 1.0425)

Ocel P265GH je nízkouhlíková, nelegovaná ocel pro vyšší teploty – žáropevná. Materiál pro součásti kotlů a tlakových nádob. Dále vhodný pro potrubí transportující horké kapaliny. Svařitelnost zaručena.

Použití

Používá se pro výrobky odolávající náročnějším technickým podmínkám. 

  • předvalky
  • tlusté plechy válcované za tepla
  • za tepla válcované tyče a výkovky

Chemické složení

Jakost oceli C Mn Si Cr Ni Cu
P265GH 0,2 max. 0,5 max. 0,35 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3 max.

Mechanické vlastnosti a meze únavy

Druh oceli Re [Mpa] Rm [Mpa]
Druh oceli Mez kluzu Pevnost
P265GH 225 min. 400 - 490