Jakost C60 (ČSN 12 061, ozn. W nr. 1.0601)

Ocel C60 je ocelí vhodnou k zušlechťování. Jde o ušlechtilou uhlíkovou konstrukční ocel, u které je zaručeno kompletní chemické složení, tato ocel je uklidněná. Ocel, která neobsahuje žádné legury. Má široké použití podle obsahu C (0,07 – 0,9), tepelným zpracováním lze získat velké množství užitných vlastností. Oceli třídy 12 k zušlechťování mají 0,25 až 0,7 % C. Jsou prokalitelné až do průměru 40 mm. Tato ocel má konkrétní obsah prvků v %: 0,6 C.

Použití

Jde o ocel vhodnou pro výrobu hřídelí, os, ozubených kol a pastorků, různých součástek jako jsou – čepy, kuželky, šrouby a matice, vřetena, válce pro válcovací stolice, táhlové háky, vodící šrouby, páky, objímky, západky, kolíky, tlakové kroužky, opěrné desky, podpěry, zarážky, třecí kroužky, brzdné klíče, pevné a pohyblivé části lanovek, vodící kameny kladky přítlačné, klíny a pera, pouzdra do brzd, lamely karuselů, mačety, třecí kroužky apod. Dále se využívá na pružiny, upínací a stavebnicové části nástrojů.

Chemické složení

Jakost oceli C Mn Si Cr Ni Cu P S
C60 0,57 - 0,65 0.50 - 0,80 0,15 - 0,40 0,25 max. 0,30 max. 0,30 max. 0,40 max. 0,40 max.

Mechanické vlastnosti a meze únavy

Druh oceli Re [Mpa] Rm [Mpa]
Druh oceli Mez kluzu Pevnost
C60 345 min. 600 min.