Jakost C55 (ČSN 12 060, C55E4, ozn. W nr. 1.1203)

Ocel C55 je ocelí s vyšším obsahem uhlíku (0,55 %) pro vyšší pevnost nežli nízkouhlíkové oceli. Je vhodná k zušlechťování a kalení. Jedná se o nelegovanou konstrukční ocel vhodnou ke zušlechťování. Je svařitelnost  je velmi obtížná. Druh oceli dle způsobu výroby tzv. uklidněná.

Použití

Tento specificky druh oceli je vhodný na výrobu hřídelí turbokompresorů karuselů, zalomených a jiných hřídelí, ozubených kol, ozubených věnců, vřeten, čepů, lamel, spojek, pojistek a různých spojovacích součástí apod. 

Chemické složení

Jakost oceli C Mn Si Cr Ni Cu P S
C55 0,52 - 0,60 0.50 - 0,80 0,15 - 0,40 0,25 max. 0,30 max. 0,30 max. 0,40 max. 0,40 max.

Mechanické vlastnosti a meze únavy

Druh oceli Re [Mpa] Rm [Mpa]
Druh oceli Mez kluzu Pevnost
C55 345 min. 600 min.