Jakost C45 (ČSN 12 050, C60E4, ozn. W nr. 1.0503)

Ocel C45 je nelegovaná zušlechtěná ocel s obsahem uhlíku 0,42 - 0,5 %. Má vysokou tažnost a pevnost. Tato ocel Může být povrchově kalen na tvrdost 50-60 HRC. Je obtížné svařovat.

Použití

Je vhodná pro výrobu středně pevných oděru odolných prvků. Vyrábí se z ní hřídele elektrických motorů, oběžná kolo čerpadel, jakož i hřídele, vřetena a upevňovací prvky. Používá se také jako materiál pro tyče, náboje kol, páky, stejně jako nástroje, např. nože. Dále se využívá pro výrobu nekalených ozubených kol.

Chemické složení

Jakost oceli C Mn Si Cr Ni Cu P S
C45 0,42 - 0,50 0,50 - 0,80 0,17 - 0,37  0,25 max. 0,30 max.  0,30 max. 0,40 max. 0,40 max.

Mechanické vlastnosti a meze únavy

Druh oceli Re [Mpa] Rm [Mpa]
Druh oceli Mez kluzu Pevnost
C45 305 - 390 530 - 780